вул.Володимира Довганюка, 76

Абітурієнтам

 • Правила прийому
 • Професії
 • Приймальна комісія 2018

Правила прийому

до Державного навчального закладу

«Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

на 2018 рік

                                                                                    

 1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» розроблені на основі типових Правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 і наказу від 04.04.2014р. №344 «Про внесення змін до типових Правил прийому до ПТНЗ України» та Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» (редакція від 08.10.2016 року)

1.2. До Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем — кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок  видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей».

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2.Приймальна комісія

2.1.Прийом до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 і наказу від 04.04.2014р. №344 «Про внесення змін до типових Правил прийому до ПТНЗ України», затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.Приймальна комісія:

— організовує прийом заяв та документів;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та web-сайт ліцею і обумовлюють:

— перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією:

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з одержанням середньої освіти юнаки та дівчата:

Повна назва професії Термін навчання Форма

проведення

Обсяг набору форма

навчання

Верстатник широкого профілю 3 роки 11тижнів співбесіда 25 чол. денна
Електрогазозварник; коваль ручного кування 3 роки співбесіда 25 чол. денна
Адміністратор; офісний службовець (бухгалтерія) 3 роки співбесіда 25 чол. денна
Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів           (категорії С) 3 роки співбесіда 25 чол. денна
Оператор комп’ютерного набору; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3 роки співбесіда 25 чол. денна
Швачка 3 роки співбесіда 25 чол. денна

На базі повної загальної освіти юнаки та дівчата:

Повна назва професії Термін навчання Форма

проведення

Обсяг набору форма

навчання

Адміністратор; офісний службовець (бухгалтерія) 1 рік 24 тижні співбесіда 25 чол. денна
Електрогазозварник 1 рік 15тижнів співбесіда 25 чол. денна
Кравець 1 рік 24 тижні співбесіда 25 чол. денна
Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів (категорії С) 1 рік 24 тижні співбесіда 25 чол. денна
 • вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховують згідно дати подачі документів;
 • порядок роботи приймальної комісії: Пн., Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,з 8.15-16.00 (навчальний корпус ліцею (І поверх), вул. Володимира Довганюка,76, м. Бердянськ, Запорізька область);
 • іногороднім та соціально незахищеним учням надається місце у гуртожитку;
 • проходження медогляду є обов’язковим і здійснюється комісією з професійної придатності.

2.6. Прийом документів від вступників починається з 02 квітня 2018 року, і завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять.

 

3. Документи до вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал або завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • ідентифікаційний код (копію);
 • документи, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності) (копії);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до             Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • діти, батьки яких, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»  здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»  на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися  зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Типових правил професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

 

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні педагогічної ради

01.11.2017 року

Протокол № 3

 

Затверджено наказом директора Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» від 21.11.2017 року № 92

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР

На базі 9 класів:

 • Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням
 • Електрогазозварник; коваль ручного кування
 • Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
 • Кравець-модельєр
 • Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)
 • Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)
 • Оператор комп’ютерного набору; адміністратор
 • Оператор комп’ютерного набору; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

На базі 11 класів:

 • Електрогазозварник
 • Агент з організації туризму; адміністратор
 • Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
 • Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)
 • Оператор комп’ютерного набору; адміністратор
 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 • Електромеханік торговельного та холодильного устаткування
 • Кравець-модельєр

 

Учні ліцею, які навчаються на базі 9 класів одержують атестат про повну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника. Одночасно учні, які навчаються після 11 класу, мають можливість навчатися заочно в Бердянському державному педагогічному університеті та Приазовському державному технічному університеті (м. Маріуполь), з якими ліцей має угоди.

По закінченню навчання з професії «Кравець» учні мають можливість без іспитів вступити до Дніпропетровського коледжу легкої промисловості з наступним вступом (без ЗНО) до Київського інституту легкої промисловості.

 

Під час навчання учні мають можливість пройти курси з професій:

 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
 • «Водій категорії «В» і «С»
 • «Адміністратор»
 • «Обліковець»
 • «Оператор комп’ютерного набору»
 • «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування»
 • «Кравець»
 • «Електрогазозварник»

 

До послуг учнів:

 • Вступ до ліцею без іспитів та без державного тестування
 • Навчання, гуртожиток безкоштовні
 • Гарантована стипендія.
 • Гаряче харчування.
 • Безкоштовний Internet
 • Спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності

 

Для вступу необхідно надати наступні документи:

 • Заява
 • Документи про освіту (атестат або свідоцтво та додатки) – оригінали та їх копії
 • Свідоцтво про народження або паспорт (5 копій)
 • Ідентифікаційний код (3 копії)
 • Медична довідка форми 086-У; 25-Ю (для юнаків)
 • Карта щеплень – оригінал та дві копії
 • Фото 3х4: юнакам після 9кл. – 12 шт., юнакам після 11кл. – 6 шт., дівчатам – 6 шт.
 • Довідка з місця проживання та склад родини (2 шт.)