Підсумки атестації педагогічних працівників 2016-2017 н.р.

  Аналітичний звіт
про проведення атестації педагогічних працівників

Державного навчального закладу

«Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

за 2016-2017 навчальний рік

На підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України організовано та проведено атестацію педагогічних працівників Держвного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» у 2016-2017 навчальному році. Атестаційна комісія прагнула протягом атестаційного періоду підійти з об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів, комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівників,  підвищення їхньої відповідальності за результат своєї роботи.

Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників було дотримання законодавчих та нормативних вимог,  в оцінюванні діяльності педагогів. Слід зазначити, що в ДНЗ «Бердянський МПЛ» існує системний підхід до атестації педагогічних  працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об’єктивно оцінювати кожного педагога, що атестується.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що атестація стала чинником професійного зростання педагогів ліцею. Цьому сприяла низка заходів, у тому числі різноманітність форм методичної роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення педагогічного досвіду через проведення відкритих уроків, позаурочних заходів, виступи на педагогічних радах, семінарах, проведення майстер – класів, творчих звітів на методичній раді.

Згідно з установленим порядком була забезпечена робота атестаційної комісії І рівня. Було проведено 4 засідання атестаційної комісії. План роботи атестаційної комісії на 2016 – 2017 н.р. виконано в повному обсязі. Накази про результати засідань атестаційної комісії  видані своєчасно. За планом – прогнозом була запланована атестація 5 педагогічних працівників.

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом при КЗ «Запорізький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти» ЗОР.

За результатами атестації педпрацівників підтверджено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним  категоріям «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач» 4 викладачам, встановлено 11 тарифний розряд майстру виробничого навчання.

У міжатестаційний період педагоги ліцею  провели:

 • відкриті уроки;
 • брали участь в вебінарах;
 • виступали з доповідями на педагогічних читаннях, педагогічних радах;
 • провели тренінг на тему: «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності»;
 • склали інформаційний буклет на тему: «Запровадження педагогіки толерантності в навчально-виробничий процес, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадського суспільства»;
 • провели виставку матеріалів педагогічного досвіду;
 • провели засідання круглого столу на тему: «Труднощі, які можуть виникнути на шляху впровадження педагогіки толерантності в навчально-виховний процес».

Також проводили виховні години та загальноліцейні заходи, такі як:

 • виховні години: «Небезпечні ігри Інтернет. Профілактика суіциду серед підлітків», «СНІД-загроза людству», «Ні!Шкідливим звичкам»;
 • урочисті лінійки, лінійки пам’яті: «Трагедія Бабиного Яру», «Чорнобильський дзвін», «9 листопада — День української писемності та мови», патріотична година до Дня Героїв Небесної Сотні;
 • тиждень історії та правознавства;
 • тиждень української мови та літератури.

Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході творчих звітів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися. На засіданнях методичних комісій були створені оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів (викладачі готували доповіді, повідомлення, обмінювалися досвідом, проводили відкриті заходи для колег). Педагоги ліцею поновили методичні папки, які дали змогу простежити рівень професійної майстерності; заповнили діагностичні анкети, у яких відзначили свою участь у методичній роботі ліцею, підвищення своєї кваліфікації.

Звіт про роботу педагогів, які атестувалися у 2016/2017 навчальному році було заслухано на засіданні атестаційної комісії. Виступи голів методичних комісій про роботу кожного педагогічного працівника, який атестувався доповнили загальну характеристику.

Слід відзначити високий рівень оформлення матеріалів, які накопичені за атестаційний період педагогами у своїх методичних папках.

Атестація в ліцеї пройшла без скарг і порушень, дала змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогів, внесла певні корективи в професійну діяльність педагогів.

 

Директор ДНЗ «Бердянський МПЛ»                                       С.В.Дудукалов

Виконавець:                                                                                       Дузь В.Й.(06153) 23058

 

Цифрові показники за підсумками атестації на 2016-2017 н.р

 

 

 

24.10.2017 Адміністрація БМПЛ