Відкритий урок «Облік господарських процесів. Облік готової продукції.»

Сьогодні, 7.12.2017 року, в ДНЗ «Бердянський МПЛ» майстер в/н Русанова К.С. провела відкритий урок виробничого навчання з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

На уроці були реалізовані багато принципів навчання: наочність, науковість, відповідність навчання реальним можливостям учнів, активність та самостійність. Можна говорити про єдність та взаємозв’язок цих принципів на уроці.

Ступінь осмислення учнями нового матеріалу — на достатньому рівні. Для перевірки усвідомлення нового матеріалу викладач використав методику проблемного навчання (проблемні ситуації).

Мова майстра чітка, лаконічна та технічно грамотна.

Використання на уроці індивідуального та диференційованого підходів допомогло активізувати пізнавальну діяльність учнів.

07.12.2017 Адміністрація БМПЛ