Конкурс з професії „Оператор комп’ютерного набору”

З метою удосконалення знань, умінь та навичок учнів ДНЗ “Бердянський машинобудівний професійний ліцей”, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення і підтримання обдарованої молоді 11 квітня 2018 року було проведено конкурс на кращого з професії “Оператор  комп’ютерного набору” у якому прийняли  участь 10 учнів І курсу із груп ОКНА-4 та ОКНО-22.

Програма конкурсу складалася із двох турів: теоретичного (перевірка професійно-теоретичних знань з предметів: «Технологія комп’ютерної обробки інформації», «Основи роботи на ПК», «Комп’ютерні системи і мережі», «Основи технічного редагування текстів», «Охорона праці» та виконання електронних тестових завдань) та практичного (виконання завдань зі швидкості набору та практичних завдань на оформлення текстових документів у MS Word, створення таблиць у MS Excel, створення бази даних та вибірка даних відповідно заданих критеріїв у СУБД MS Access, створення презентації засобами PowerPoint, створення візитки засобами MS Publisher).

11.04.2018 Адміністрація БМПЛ