Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення здобувачів освіти до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність здобувачів освіти, яка відбувається за координації відповідального педагога.

 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в закладі освіти.

Учнівське самоврядування надає багато можливостей для формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти, навчає самостійності й відповідальності, створює широке поле для їх самовизначення, саморозвитку й самореалізації. Це дає можливість відвернути їх асоціальних форм поведінки, допомагає їм розвинути громадську активність, виховати почуття власної гідності, виявити себе в конкретній справі, стати здатним брати на себе моральну відповідальність перед суспільством за себе, за інших, за справу.

 

СТАТУТ Ради Учнівського Самоврядування ДНЗ “Бердянський машинобудівний професійний ліцей”

Звіт Ради учнівського самоврядування за 2022-2023 навчальний рік

07.03.2024 Адміністрація БМПЛ