Виховання молодого покоління

В Україні історично склалася своя система виховання молодого покоління, яка враховує національні риси і самобутність народу. Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності погляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинені моральну,
художньо-естетичну, правову, трудову, розумову, фізичну, екологічну культуру,
розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
Отже, виховна діяльність ДНЗ “Бердянський машинобудівний професійний ліцей” зорієнтована на забезпечення учня усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й
поведінки, притаманним молодій людині української держави.
Здобуття соціального досвіду більшою мірою відбувається під час спеціально організованої діяльності, яка повинна відповідати потребам, інтересам й можливостям учнів, бути для них значущою й цікавою, спонукати їх до розвитку й удосконалення природних задатків та здібностей.

Протягом навчального року наші учні беруть активну участь у різноманітних виховних заходах, які організовуються не лише у ліцеї, а й громадськими організаціями міста, відділом молоді та спорту ВК БМР тощо. Також наша молодь залюбки долучається до вільного проведення часу із класними керівниками та майстрами в/н.

22.03.2018 Адміністрація БМПЛ