Історична довідка Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

Декрет Ради Народних комісарів «Про навчальну професійно-технічну повинність», який підписав В.І. Ленін у 1920 році, став могутнім поштовхом до розвитку професійно-технічної освіти.

Країні та заводам потрібні були кваліфіковані робітники, нова трудова інтелігенція.

На засіданні президіума Бердянського повітового виконкому від 03 лютого 1923 року було прийнято рішення про як найшвидшу організацію школи фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) на базі 4-го Державного заводу (пізніше Першотравневого заводу сільськогосподарського машинобудування) і з тих пір історія Першотравневого заводу і ФЗУ здійснювалася паралельно. ФЗУ стало справжньою кузнею робітничих кадрів.

Завдяки турботам керівників Першотравневого заводу, ФЗУ було укомплектовано викладачами та майстрами виробничого навчання. Вони вміло поєднували роботу в цехах з навчанням дітей.

Саме ця дата, 03 лютого 1923 р., є датою заснування ліцею.

Спочатку в ФЗУ навчалося 15 чоловік. Потім впродовж року було прийнято ще 150 чоловік. Абітурієнти здавали іспит з математики, повинні були мати освіту не менше 4-х класів. Термін навчання 3 роки давав знання на рівні 7 класів. Учні навчалися за професіями: токар, слюсар, ливарник, коваль, столяр. Перший випуск Ф3У відбувся 23 липня 1926 року.

2 жовтня 1940 року Указом Президіума Верховної Ради СРСР школа Ф3У була реорганізована у ремісниче училище № 5, директором якого був Александров Олександр Макарович. В училищі навчалося 250 чоловік.

Коли почалася Велика Вітчизняна війна, учні училища були частково мобілізовані на оборонні роботи. На початку серпня 1941 року учні старших курсів були направлені в район о. Хортиця для будівництва оборонних споруд, а після майже 2 місяців, у вересні 1941 р. училище разом з обладнанням та цінним майном було евакуйоване ешелонами в м. Новосибірськ.

У Новосибірську колектив нашого училища разом з місцевим училищем №2 трудився над тим, що б у достатній кількості забезпечити фронт боєприпасами і літаками. Працювати доводилося по 12-14 годин на день. Евакуацією керував Тищенко Матвій Матвійович – старший майстер училища. Із Новосибірська він йде на фронт добровольцем і повертається – Героєм Радянського Союзу.

У листопаді 1943 року, училище повертається з евакуації. У найкоротші терміни був набраний контингент учнів – 230 чоловік. Учні поєднували навчання та відновлення цехів заводу рідного училища.

У 1954 році ремісниче училище № 5 було об’єднане з колективом ремісничого училища № 12, у зв’язку з тим, що змінювало свій профіль на механізаторів сільського господарства. Заклад став носити назву технічне училище № 5, яке проіснувало до 1963 року.

У 1963 році за наказом заступника Обласного управління ТУ № 5 було реорганізовано в МПТУ №19. Потім училище пройшло ще ряд реорганізацій з МПТУ №19 в ТУ №6, потім в СПТУ №19 та в ПТУ №19.

1975 рік. За активної діяльності директора училища Бандур Валентина Федоровича та активній підтримці директора Першотравневого заводу Богуславського Івана Андрійовича почалося будівництво нового комплексу училища.

1977 рік. Наш колектив почав обживати новий комплекс.

У серпні 1997 року два училища ПТУ №19 та ПТУ №39 були об’єднані в одне ПТУ №19.

01 жовтня 2002 року наказом Міністерства освіти і науки України ПТУ №19 було реорганізовано у Бердянський машинобудівний професійний ліцей, у якого згодом, 20 травня 2010 року була встановлена повна назва Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей».

01 грудня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України був реорганізований Державний навчальний заклад «Бердянський професійний ліцей» (колишнє ПТУ №11) шляхом приєднання до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей».

На сьогоднішній день Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» – це потужний науково-виробничий комплекс зі своїми багаторічними традиціями. У прекрасно оснащених навчальних кабінетах та виробничих майстернях учні проходять навчання. Інженерно-педагогічний колектив на чолі з директором ліцею Дудукаловим Сергієм Вікторовичем успішно виконує своє основне завдання – підготовка кваліфікованих робітників. За всі роки своєї діяльності, навчальний заклад підготував і випустив понад тридцять п’ять тисяч кваліфікованих робітників. Багато випускників ліцею зараз є відомими людьми та професіоналами своєї справи.

На сьогоднішній день навчальний заклад оснащений сучасним обладнанням, всі навчальні кабінети комп’ютеризовані та підключені до мережі Інтернет. Навчання здійснюється за сучасними технологіями висококваліфікованими викладачами та майстрами виробничого навчання.

Матеріально-технічна база є винятково привабливою. На території понад 4 га розташовані навчальний корпус, виробничі майстерні, гуртожиток. У ліцеї діють 21 навчальний кабінет, 4 комп’ютерних класи, 10 майстерень, спортивна, тренажерна та актова зали, спортивний майданчик і стадіон, бібліотека,медичний пункт, їдальня.

Ліцей співпрацює з вищими навчальними закладами – Бердянським державним педагогічним університетом, Приазовським державним технічним університетом (м. Маріуполь) та іншими вищими навчальними закладами України.

Навчання у ДНЗ «Бердянський МПЛ» – це надійний старт в кар’єрі молоді!

Правила прийому

до Державного навчального закладу

«Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

на 2021 рік

 

                                                                   

 1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014, № 152 від 07.02.2019, № 1550 від 12.12.2019.

1.2. До Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем — кваліфікований робітник.

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2.Приймальна комісія

2.1.Прийом до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад та порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» на 2021 рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) закладів освіти України, затверджені керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

—   організовує прийом заяв та документів;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Бердянський МПЛ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та web-сайт ліцею і обумовлюють:

— перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією:

 

 

 • вступники, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються відповідно до дати подачі документів, статусу дитини (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, дитина з інвалідністю, батьки з інвалідністю, діти учасників АТО, чорнобильці або інші вразливі категорії)
 • порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця             з 8.00 до 17.00

Прийом документів                з 9.00 до 16.00

Перерва                                   з 12.00 до 13.00

Субота – неділя                       вихідні

(навчальний корпус ліцею (І поверх),  вул. Володимира Довганюка,76, м. Бердянськ, Запорізька область);

 • для розгляду оскаржень результатів приймальної комісії наказом директора створюється апеляційна комісія, яка повинна протягом трьох днів вирішити питання оскарження результатів приймальної комісії і рішення повідомити заявнику.
 • іногороднім та соціально незахищеним здобувачам освіти надається місце у гуртожитку;
 • проходження медогляду є обов’язковим і здійснюється спеціалістами підліткового кабінету щодо придатності навчатися за обраною професією..

2.6. Прийом документів від вступників починається з 01 червня 2021до 27 серпня

 

 1. Документи до вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Бердянський МПЛ» вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 12 фотокарток 3х4 для юнаків (9 класів); 6 фотокарток 3х4 для юнаків (11 класів); 6 фотокарток 3х4 для дівчат
 • ідентифікаційний код (копію);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в закладу освіти (за наявності);
 • копія свідоцтва про народження  або копія паспорту, копія декларації із сімейним лікарем;
 • довідку з місця проживання та склад родини;
 • вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні;

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 1. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Зарахування осіб на навчання здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2017 року № 921« Про внесення змін до постанови «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» відповідно до Наказу МОН України від 12.12.2019 року № 1550 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499»;
 • діти з малозабезпечених сімей, відповідно до Наказу МОН України від 12.12.2019 року № 1550 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови проходження конкурсного відбору;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

 1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей». На звільнені місця може проводитися  зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій заклад професійної (професійно-технічної освіти) може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

 

 

Розглянуті та схвалені

на засіданні педагогічної ради

26.10.2020 року, протокол № 2

 

Затверджено наказом директора

ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

від 27.10.2020 року № 98

«Про затвердження Правил прийому на 2021 рік»

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР

На базі 9 класів:

 • Електрогазозварник; коваль ручного кування
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «С»
 • Офісний службовець (бухгалтерія), адміністратор
 • Оператор комп’ютерного набору; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

На базі 11 класів:

 • Електрогазозварник,
 • Електрогазозварник; коваль ручного кування
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • Адміністратор, офісний службовець (бухгалтерія)
 • Кравець
 • Верстатник широкого профілю
 • Електромеханік з ремонту лічільно-обчислювальної техніки

Учні ліцею, які навчаються на базі 9 класів одержують атестат про повну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника. Одночасно учні, які навчаються після 11 класу, мають можливість навчатися заочно в Бердянському державному педагогічному університеті та Приазовському державному технічному університеті (м. Маріуполь), з якими ліцей має угоди.

По закінченню навчання з професії «Кравець» учні мають можливість без іспитів вступити до Дніпропетровського коледжу легкої промисловості з наступним вступом (без ЗНО) до Київського інституту легкої промисловості.

 

Під час навчання учні мають можливість пройти курси з професій:

 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
 • «Водій категорії «В» і «С»
 • «Адміністратор»
 • «Обліковець»
 • «Оператор комп’ютерного набору»
 • «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування»
 • «Кравець»
 • «Електрогазозварник»

 

До послуг учнів:

 • Вступ до ліцею без іспитів та без державного тестування
 • Навчання, гуртожиток безкоштовні
 • Гарантована стипендія.
 • Гаряче харчування.
 • Безкоштовний Internet
 • Спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності

 

Для вступу необхідно надати наступні документи:

 • заява
 • документ про освіту (оригінал);
 • медична довідка за формою, установленою чинним законодавством;
 • 12 фотокарток 3х4 для юнаків (9 класів); 6 фотокарток 3х4 для юнаків (11 класів); 6 фотокарток для дівчат
 • ідентифікаційний код (копія);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в закладу освіти (за наявності);
 • копія свідоцтва про народження  або копія паспорту
 • копія декларації із сімейним лікарем;
 • довідка з місця проживання та склад родини;

Бібліотека ліцею – сама велика книгозбірня серед професійно-технічних навчальних закладів м. Бердянська , в фондах якої майже 40 тисяч примірників книг, підручників, журналів, брошур, газет.

Основними завданнями бібліотеки є:
 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні програмних та факультативних знань учнів;
 • виховання інформаційної культури;
 • формування навичок пошуку інформації;
 • удосконалення фахової майстерності викладачів та майстрів.

Бібліотека ліцею має комп’ютеризований читальний зал самопідготовки з вільним доступом до мережі Інтернет.

Кількість користувачів – близько 700.

Довідково-пошуковий фонд бібліотеки включає: абетковий каталог, систематичну картотеку статей періодичних видань, тематичні картотеки.

За допомогою ви можете звернутися до бібліотекаря Тітенок Наталії Григорівни.

БЛОГ бібліотекаря Тітенок Наталії Григорівни знаходиться за активним посиланням. Заходьте та цікавтеся новинами!

Режим роботи бібліотеки:

Понеділок — п’ятниця з 8.00 до 16.00, без перерви

Вихідні: субота, неділя

 

Корисні посилання

Українські електронні бібліотеки:

Бібліотека української літератури:  http://www.ukrlib.com.ua

Бібіліотека класичної літератури:  https://sites.google.com/site/openbookclassic/

Бібліотека художньої літератури: http://e-kniga.ru/online.htm

Книги. Журнали. Статті : http://ukrlib.com

Поетика: http://poetry.uazone.net

Декларація Прав Дитини

Права та Свободи Дитини

Витяг Закон України Про Освіту

Поради щодо безпеки в Інтернеті

Психологічна служба

Практичний психолог Подорожко Катерина Олександрівна

Мета роботи психологічної служби полягає у психологічному забезпеченні та підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, захисті психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Основні завдання психологічної служби:

 • сприяння повноцінному особистому, інтелектуальному і професійному розвитку особистості учня на кожному віковому етапі;
 • створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку, підвищення зацікавленності до навчання;
 • формування психологічної готовності учнів до дорослого самостійного життя та подальшої реальзації себе;
 • виховання в учнів: працьовитості, позитивного ставлення до праці як необхідної умови становлення громадської позиції особистості, гуманних та естетичних почуттів, моральних якостей;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу від системи «психолог-учень» до системи «психолог-педагог-учень»;
 • створення умов для розвитку педагогічної рефлексії;
 • визначення мікроклімату в навчальному закладі, відношення педагогів до учнів та взаємовідносин в колективі;
 • профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів;
 • проведення психолого-педагогічного патронажу учнів пільгового контингенту, адаптаційних заходів;
 • профілактика девіатної поведінки, різного роду залежностей;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • співробітництво з батьками, педагогами, розширювання психолого-педагогічних знань;
 • дослідження сфери сімейних та міжособистісних стосунків;
 • надання допомоги учням, викладачам і батькам в екстремальних і критичних ситуаціях, допомога в вирішенні особистих проблем і проблем соціалізації.

Основні види діяльності психологічної служби:

 • діагностика – психологічне обстеження учнів та навчальних груп, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Основні напрями діяльності психологічної служби:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та у сім’ї;
 • превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.