Історична довідка Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

Декрет Ради Народних комісарів «Про навчальну професійно-технічну повинність», який підписав В.І. Ленін у 1920 році, став могутнім поштовхом до розвитку професійно-технічної освіти.

Країні та заводам потрібні були кваліфіковані робітники, нова трудова інтелігенція.

На засіданні президіума Бердянського повітового виконкому від 03 лютого 1923 року було прийнято рішення про як найшвидшу організацію школи фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) на базі 4-го Державного заводу (пізніше Першотравневого заводу сільськогосподарського машинобудування) і з тих пір історія Першотравневого заводу і ФЗУ здійснювалася паралельно. ФЗУ стало справжньою кузнею робітничих кадрів.

Завдяки турботам керівників Першотравневого заводу, ФЗУ було укомплектовано викладачами та майстрами виробничого навчання. Вони вміло поєднували роботу в цехах з навчанням дітей.

Саме ця дата, 03 лютого 1923 р., є датою заснування ліцею.

Спочатку в ФЗУ навчалося 15 чоловік. Потім впродовж року було прийнято ще 150 чоловік. Абітурієнти здавали іспит з математики, повинні були мати освіту не менше 4-х класів. Термін навчання 3 роки давав знання на рівні 7 класів. Учні навчалися за професіями: токар, слюсар, ливарник, коваль, столяр. Перший випуск Ф3У відбувся 23 липня 1926 року.

2 жовтня 1940 року Указом Президіума Верховної Ради СРСР школа Ф3У була реорганізована у ремісниче училище № 5, директором якого був Александров Олександр Макарович. В училищі навчалося 250 чоловік.

Коли почалася Велика Вітчизняна війна, учні училища були частково мобілізовані на оборонні роботи. На початку серпня 1941 року учні старших курсів були направлені в район о. Хортиця для будівництва оборонних споруд, а після майже 2 місяців, у вересні 1941 р. училище разом з обладнанням та цінним майном було евакуйоване ешелонами в м. Новосибірськ.

У Новосибірську колектив нашого училища разом з місцевим училищем №2 трудився над тим, що б у достатній кількості забезпечити фронт боєприпасами і літаками. Працювати доводилося по 12-14 годин на день. Евакуацією керував Тищенко Матвій Матвійович – старший майстер училища. Із Новосибірська він йде на фронт добровольцем і повертається – Героєм Радянського Союзу.

У листопаді 1943 року, училище повертається з евакуації. У найкоротші терміни був набраний контингент учнів – 230 чоловік. Учні поєднували навчання та відновлення цехів заводу рідного училища.

У 1954 році ремісниче училище № 5 було об’єднане з колективом ремісничого училища № 12, у зв’язку з тим, що змінювало свій профіль на механізаторів сільського господарства. Заклад став носити назву технічне училище № 5, яке проіснувало до 1963 року.

У 1963 році за наказом заступника Обласного управління ТУ № 5 було реорганізовано в МПТУ №19. Потім училище пройшло ще ряд реорганізацій з МПТУ №19 в ТУ №6, потім в СПТУ №19 та в ПТУ №19.

1975 рік. За активної діяльності директора училища Бандур Валентина Федоровича та активній підтримці директора Першотравневого заводу Богуславського Івана Андрійовича почалося будівництво нового комплексу училища.

1977 рік. Наш колектив почав обживати новий комплекс.

У серпні 1997 року два училища ПТУ №19 та ПТУ №39 були об’єднані в одне ПТУ №19.

01 жовтня 2002 року наказом Міністерства освіти і науки України ПТУ №19 було реорганізовано у Бердянський машинобудівний професійний ліцей, у якого згодом, 20 травня 2010 року була встановлена повна назва Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей».

01 грудня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України був реорганізований Державний навчальний заклад «Бердянський професійний ліцей» (колишнє ПТУ №11) шляхом приєднання до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей».

На сьогоднішній день Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» – це потужний науково-виробничий комплекс зі своїми багаторічними традиціями. У прекрасно оснащених навчальних кабінетах та виробничих майстернях учні проходять навчання. Інженерно-педагогічний колектив на чолі з директором ліцею Дудукаловим Сергієм Вікторовичем успішно виконує своє основне завдання – підготовка кваліфікованих робітників. За всі роки своєї діяльності, навчальний заклад підготував і випустив понад тридцять п’ять тисяч кваліфікованих робітників. Багато випускників ліцею зараз є відомими людьми та професіоналами своєї справи.

На сьогоднішній день навчальний заклад оснащений сучасним обладнанням, всі навчальні кабінети комп’ютеризовані та підключені до мережі Інтернет. Навчання здійснюється за сучасними технологіями висококваліфікованими викладачами та майстрами виробничого навчання.

Матеріально-технічна база є винятково привабливою. На території понад 4 га розташовані навчальний корпус, виробничі майстерні, гуртожиток. У ліцеї діють 21 навчальний кабінет, 4 комп’ютерних класи, 10 майстерень, спортивна, тренажерна та актова зали, спортивний майданчик і стадіон, бібліотека,медичний пункт, їдальня.

Ліцей співпрацює з вищими навчальними закладами – Бердянським державним педагогічним університетом, Приазовським державним технічним університетом (м. Маріуполь) та іншими вищими навчальними закладами України.

Навчання у ДНЗ «Бердянський МПЛ» – це надійний старт в кар’єрі молоді!

Правила прийому

до Державного навчального закладу

«Бердянський машинобудівний професійний ліцей»

на 2020 рік

 

                                                                   

  1. Загальна частина

  1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» розроблені на основі типових Правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 і наказу від 04.04.2014р. №344 «Про внесення змін до типових Правил прийому до ПТНЗ України» та Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» (редакція від 08.10.2016 року)

  1.2. До Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

  Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

  Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем — кваліфікований робітник.

  1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок  видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей».

  1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

  2.Приймальна комісія

  2.1.Прийом до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснює приймальна комісія.

  2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад та порядок її роботи.

  2.3. Правила прийому до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р.       № 499 і наказу від 04.04.2014р. №344 «Про внесення змін до типових Правил прийому до ПТНЗ України», затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

  2.4. Приймальна комісія:

  —   організовує прийом заяв та документів;

  — проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

  — організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

  — приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  — організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

  — вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

  2.5. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та web-сайт ліцею і обумовлюють:

  — перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією:

  На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з одержанням середньої освіти юнаки та дівчата:

Повна назва професії Термін навчання Форма

проведення

обсяг набору форма

навчання

Електрогазозварник

Коваль ручного кування

4 роки співбесіда 26 чол. денна

Офісний службовець (бухгалтерія);

Адміністратор

3 роки співбесіда 26 чол. денна

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

3 роки співбесіда 26 чол. денна

Верстатник широкого профілю

3 роки

10 тижнів

співбесіда 26 чол. денна

Кравець

3 роки співбесіда 26 чол. денна

 

На базі повної загальної освіти юнаки та дівчата:

Повна назва професії Термін навчання Форма

проведення

обсяг набору форма

навчання

Адміністратор

Офісний службовець (бухгалтерія)

1 рік

13 тижнів

співбесіда 15 чол. денна

Електрогазозварник

1 рік

12 тижнів

співбесіда 20 чол. денна

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

1 рік

8 тижнів

співбесіда 20 чол. денна
 • вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховують згідно дати подачі документів;
 • порядок роботи приймальної комісії: Пн., Вт.,Ср.,Чт., 8.15-16.00;
  Пт. 15-15.00 (навчальний корпус ліцею (І поверх),                               вул. Володимира Довганюка,76, м. Бердянськ, Запорізька область);
 • іногороднім та соціально незахищеним здобувачам освіти надається місце у гуртожитку;
 • проходження медогляду є обов’язковим і здійснюється комісією з професійної придатності.

2.6. Прийом документів від вступників починається з 01 квітня 2020 року, і завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять.

 1. Документи до вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • ідентифікаційний код (копію);
 • документи, що дають право на пільги до вступу до закладу освіти (за наявності) (копії);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),  або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4.Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Зарахування осіб на навчання здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • діти, батьки яких, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей»  на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

 1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей». На звільнені місця може проводитися  зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної освіти) може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням цих Типових правил закладами професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

 

 

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні педагогічної ради

11.11.2019 року

Протокол № 3

 

Затверджено наказом директора Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» від 12.11.2019 року № 97

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР

На базі 9 класів:

 • Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням
 • Електрогазозварник; коваль ручного кування
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • Кравець
 • Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)
 • Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)
 • Оператор комп’ютерного набору; адміністратор
 • Оператор комп’ютерного набору; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

На базі 11 класів:

 • Електрогазозварник
 • Електрогазозварник; коваль ручного кування
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)
 • Оператор комп’ютерного набору; адміністратор
 • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 • Кравець

 

Учні ліцею, які навчаються на базі 9 класів одержують атестат про повну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника. Одночасно учні, які навчаються після 11 класу, мають можливість навчатися заочно в Бердянському державному педагогічному університеті та Приазовському державному технічному університеті (м. Маріуполь), з якими ліцей має угоди.

По закінченню навчання з професії «Кравець» учні мають можливість без іспитів вступити до Дніпропетровського коледжу легкої промисловості з наступним вступом (без ЗНО) до Київського інституту легкої промисловості.

 

Під час навчання учні мають можливість пройти курси з професій:

 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
 • «Водій категорії «В» і «С»
 • «Адміністратор»
 • «Обліковець»
 • «Оператор комп’ютерного набору»
 • «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування»
 • «Кравець»
 • «Електрогазозварник»

 

До послуг учнів:

 • Вступ до ліцею без іспитів та без державного тестування
 • Навчання, гуртожиток безкоштовні
 • Гарантована стипендія.
 • Гаряче харчування.
 • Безкоштовний Internet
 • Спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності

 

Для вступу необхідно надати наступні документи:

 • Заява
 • Документи про освіту (атестат або свідоцтво та додатки) – оригінали та їх копії
 • Свідоцтво про народження або паспорт (5 копій)
 • Ідентифікаційний код (3 копії)
 • Медична довідка форми 086-У; 25-Ю (для юнаків)
 • Карта щеплень – оригінал та дві копії
 • Фото 3х4: юнакам після 9кл. – 12 шт., юнакам після 11кл. – 6 шт., дівчатам – 6 шт.
 • Довідка з місця проживання та склад родини (2 шт.)

 

 

 

Бібліотека ліцею – сама велика книгозбірня серед професійно-технічних навчальних закладів м. Бердянська , в фондах якої майже 40 тисяч примірників книг, підручників, журналів, брошур, газет.

Основними завданнями бібліотеки є:
 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні програмних та факультативних знань учнів;
 • виховання інформаційної культури;
 • формування навичок пошуку інформації;
 • удосконалення фахової майстерності викладачів та майстрів.

Бібліотека ліцею має комп’ютеризований читальний зал самопідготовки з вільним доступом до мережі Інтернет.

Кількість користувачів – близько 700.

Довідково-пошуковий фонд бібліотеки включає: абетковий каталог, систематичну картотеку статей періодичних видань, тематичні картотеки.

За допомогою ви можете звернутися до бібліотекаря Тітенок Наталії Григорівни.

 

Режим роботи бібліотеки:

Понеділок — п’ятниця з 8.00 до 16.00, без перерви

Вихідні: субота, неділя

 

Корисні посилання

Українські електронні бібліотеки:

Бібліотека української літератури:  http://www.ukrlib.com.ua

Бібіліотека класичної літератури:  https://sites.google.com/site/openbookclassic/

Бібліотека художньої літератури: http://e-kniga.ru/online.htm

Книги. Журнали. Статті : http://ukrlib.com

Поетика: http://poetry.uazone.net

Декларація Прав Дитини

Права та Свободи Дитини

Витяг Закон України Про Освіту

Поради щодо безпеки в Інтернеті

Психологічна служба

Практичний психолог Подорожко Катерина Олександрівна

Мета роботи психологічної служби полягає у психологічному забезпеченні та підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, захисті психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Основні завдання психологічної служби:

 • сприяння повноцінному особистому, інтелектуальному і професійному розвитку особистості учня на кожному віковому етапі;
 • створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку, підвищення зацікавленності до навчання;
 • формування психологічної готовності учнів до дорослого самостійного життя та подальшої реальзації себе;
 • виховання в учнів: працьовитості, позитивного ставлення до праці як необхідної умови становлення громадської позиції особистості, гуманних та естетичних почуттів, моральних якостей;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу від системи «психолог-учень» до системи «психолог-педагог-учень»;
 • створення умов для розвитку педагогічної рефлексії;
 • визначення мікроклімату в навчальному закладі, відношення педагогів до учнів та взаємовідносин в колективі;
 • профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів;
 • проведення психолого-педагогічного патронажу учнів пільгового контингенту, адаптаційних заходів;
 • профілактика девіатної поведінки, різного роду залежностей;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • співробітництво з батьками, педагогами, розширювання психолого-педагогічних знань;
 • дослідження сфери сімейних та міжособистісних стосунків;
 • надання допомоги учням, викладачам і батькам в екстремальних і критичних ситуаціях, допомога в вирішенні особистих проблем і проблем соціалізації.

Основні види діяльності психологічної служби:

 • діагностика – психологічне обстеження учнів та навчальних груп, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Основні напрями діяльності психологічної служби:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та у сім’ї;
 • превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.